Bezpieczny kredyt 2 proc. – jakie zmiany?

Bezpieczny kredyt 2 proc. – jakie zmiany?

Na początku lutego światło dzienne ujrzał projekt ustawy, na mocy której osoby kupujące swoje pierwsze mieszkanie będą mogły liczyć na dopłaty od państwa. Projekt ustawy z kilkoma poprawkami trafił do Sejmu, który przyjął go w piątek. Zasady programu „Bezpieczny kredyt 2 procent” zostały nieco zmodyfikowane.

Rząd już w grudniu 2022 roku zapowiedział wejście w życie nowego programu wspierającego mieszkalnictwo pod nazwą „Bezpieczny kredyt 2 procent”. Zapisy projektu ustawy, który trafił do Sejmu, różnią się w kilku kwestiach od tego przedstawionego w lutym 2023 roku. Co się zmieniło?

Program „Bezpieczny kredyt 2 procent” skierowany jest do osób, które nie ukończyły 45 roku życia oraz nie posiadają prawa do nieruchomości, co oznacza, że z programu można skorzystać na zakup pierwszej nieruchomości. Osoba składająca wniosek nie może również być stroną umowy o kredyt hipoteczny, jeśli zawarta została ona w ciągu 36 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. Ograniczenie to obowiązuje także tych, którzy mieli zaciągnięty kredyt hipoteczny w ciągu ostatnich 3 lat, a obecnie już go nie mają. Jedyną sytuacją, w której dopuszczalne jest skorzystanie z programu przez osobę, która miała już kredyt hipoteczny, jest rozwiązanie umowy kredytowej z powodu odstąpienia od zawartej umowy deweloperskiej. Wśród uprawnionych do skorzystania z programu znajdują się również osoby, które weszły w posiadanie mieszkania w drodze dziedziczenia, ale zbyły nieruchomość przed osiągnięciem pełnoletności.

Korzystając z „Bezpiecznego kredytu 2 procent”, będzie można kupić mieszkanie lub dom zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Środki pochodzące z programu będzie można również przeznaczyć na pokrycie wkładu budowlanego w spółdzielni mieszkaniowej lub nakłady finansowe związane z realizacją inwestycji w ramach kooperatywy mieszkaniowej. Istnieje również możliwość przeznaczenia ich na wydatki związane z budową domu jednorodzinnego, jego wykończeniem, a także zakup nieruchomości gruntowej, na której zbudowany zostanie dom jednorodzinny. Pierwotnie miała być również możliwość przeznaczenia środków z programu na nabycie części udziałów w prawie własności lub spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Dotyczyłoby to osób, które wcześniej odziedziczyły pewien udział w nieruchomości. Poprawiona wersja ustawy nie uwzględnia już takiej możliwości. Zgodnie z nowymi zapisami nie będzie można przeznaczyć środków z „Bezpiecznego kredytu 2 procent” na sfinansowanie nabycia części udziałów w prawach do nieruchomości.

Pierwsza wersja programu zawierała warunek wprowadzenia się do zakupionej nieruchomości w ciągu 12 miesięcy od jej nabycia. W razie niedotrzymania terminu kredytobiorca miał stracić dopłatę. Termin ten w nowej wersji został wydłużony do 24 miesięcy, liczonych od dnia zgłoszenia zakończenia budowy domu jednorodzinnego lub nabycia prawa własności, lub prawa spółdzielczego. Nowy projekt ustawy przewiduje również możliwość dokonania niewielkiej nadpłaty kredytu, co nie będzie wiązało się z utratą prawa do finansowania. Stworzono również ścieżkę wypłaty dopłat dostosowaną do kredytobiorców budujących dom, którzy często wybierają kredyt z karencją w spłacie kapitału.

Dodaj komentarz