Duże domy bez pozwolenia na budowę

Duże domy bez pozwolenia na budowę

Duże domy jednorodzinne będzie można stawiać bez pozwolenia na budowę podobnie, jak w przypadku domów o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych. Sejm uchwalił już przepisy w tym zakresie. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby rozpocząć budowę zaraz po jej zgłoszeniu do urzędu?

Zgodnie z nowelizacją ustawy, budowa bez pozwolenia ma dotyczyć jednorodzinnych domów wolnostojących nie wyższych niż dwie kondygnacje. Dom musi być budowany w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, a nie w celach inwestycyjnych (na wynajem lub sprzedaż). Pozostanie obowiązek ustanowienia kierownika i prowadzenia dziennika budowy.

Rozpoczęcie budowy niezwłocznie po zgłoszeniu do urzędu

Jak zapewnia minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, budowę takiego domu będzie można zacząć niezwłocznie po przesłaniu do urzędu prostego zgłoszenia oraz zawiadomieniu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej nie będzie mógł wnieść sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy domu spełniającego warunki ustawy.

Przyjęta przez sejm ustawa rozszerza zakres nieruchomości, które będzie można stawiać bez pozwolenia. Do tej pory budowa na zgłoszenie dotyczyła domów o powierzchni do 70 metrów kwadratowych. Jeśli ustawa wejdzie w życie, to dopuści ona również budowę większych domów, oraz przydomowych schronów i miejsc doraźnego ukrycia o powierzchni użytkowej do 35 metrów kwadratowych przeznaczone do ochrony użytkowników budynku mieszkalnego jednorodzinnego między innymi przed skutkami zagrożeń militarnych, ale również skutków ekstremalnych zjawisk pogodowych i skażeń. Bez pozwolenia będzie można również stawiać kioski o powierzchni zabudowy do 15 metrów kwadratowych.

Bezpłatne projekty domów bez pozwoleń

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przeprowadził już konkurs architektoniczno-budowlany na przygotowanie projektu domu o najpopularniejszych w kraju powierzchniach – 120, 150 i 180 metrów kwadratowych. Do 5 września będzie trwała ocena nadesłanych prac, a jeszcze w tym roku ministerstwo zaoferuje nowe projekty domów spełniających założenia znowelizowanej ustawy. Będzie je można pobrać bezpłatnie ze stron rządowych i na ich podstawie realizować budowę dużego domu bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Uchwalone przepisy umożliwiają dodatkowo uzyskanie uprawnień do projektowania w ograniczonym zakresie przez osoby posiadające tytuł zawodowy technika, dyplom zawodowy, albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Nowe przepisy zwiększają również zakres uprawnień osób posiadających uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej w ograniczonym zakresie.

Zmieniona przez Sejm ustawa zostanie teraz skierowana do rozpatrzenia przez Senat.

Dodaj komentarz