Kobiety bardziej terminowo spłacają kredyty mieszkaniowe – dane BIK

Kobiety bardziej terminowo spłacają kredyty mieszkaniowe – dane BIK

Najnowszy raport BIK to analiza danych dotyczących spłaty kredytów wśród kobiet i mężczyzn. Zebrane informacje wskazują, że w okresie od 2020 do 2022 na kredyt mieszkaniowy zdecydowały się około 102 tysiące kobiet. Warto podkreślić, że zobowiązanie to w całości spłacają samodzielnie. Zapewne nikogo nie zdziwi fakt, że najwięcej singielek z kredytem hipotecznym mieszka w dużych miastach powyżej 500 tysięcy mieszkańców. Panie te mają najczęściej od 25 do 35 lat. 

Kobieta — rzetelny kredytobiorca 

Analiz BIK jasno pokazuje, że mimo zauważalnych różnic w dochodach kobiety lepiej radzą sobie ze spłatą zobowiązań bankowych. Wydaje się, że płeć kredytobiorcy ma znaczenie. W okresie od 2019 do 2022 kredyt w Polsce wzięło ponad 232 tysiące osób samotnych. Ich kredyty osiągnęły wartość około 67 mld złotych. Aż 44% tej grupy stanowiły kobiety prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe. Średnia wartość kredytu przyznanego singielce w tym okresie to 265 158 zł. Mało kogo zdziwi fakt, że była to kwota o 9% mniejsza niż kredyt, na jaki mógł liczyć mężczyzna. 

Dysproporcja, o jakiej mowa, wynika z trudniejszej sytuacji kobiet na rynku pracy. Na podobnych stanowiskach wciąż zarabiają one o około 5% mniej niż mężczyźni. W związku z tym samotnej kobiecie trudniej jest samodzielnie unieść tak poważne i długoterminowe zobowiązanie jak kredyt mieszkaniowy. Aby mieć na to szansę, musi mieć ona spore zarobki, a to jest dużo łatwiejsze w dużym mieście.

Zależność tę jasno pokazują dane GUS. Im mniejsze miasto, tym mniej w nim singielek samodzielnie spłacających kredyt mieszkaniowy. Dlaczego? Kobiety w małych miastach zarabiają mniej i trudno im zdecydować się na kredyt, który będą spłacać bez pomocy. 

Mieszkańcy dużych miast częściej pożyczają samodzielnie. Raport BIK jasno pokazuje, że więcej singli spłaca kredyty w dużych miastach. Mimo wspomnianej różnicy w zarobkach, aktywność kredytowa osób samotnych zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn zależy od wielkości miasta, w którym mieszkają. Najwięcej jest ich w metropoliach, najmniej w małych miastach. Co ciekawe na mapie regionów aktywność kobiet i mężczyzn nie różni się od siebie znacząco. Najwięcej samotnych kobiet z kredytem mieszkaniowym mieszka w województwie mazowieckim, najmniej jest ich w woj, świętokrzyskim.

Analiza wyraźnie pokazuje, że singielki lepiej radzą sobie z kredytem mieszkaniowym niż samotni panowie. W 2022 w grupie 101,8 tys. kredytobiorczyń tylko 820 spóźniło się o 30 dni ze spłatą raty. W tej samym czasie opóźnienia zdarzyły się 1451 panom. Bez względu na płeć kredytobiorcy, im dłużej spłaca on kredyt, tym większa jest szansa na opóźnienia w spłacie. Specjaliści nazywają to zjawisko pogorszeniem się jakości kredytu w czasie.

Dodaj komentarz