Normy hałasu w budynku mieszkalnym

Normy hałasu w budynku mieszkalnym

Dom czy mieszkanie powinno być miejscem, w którym możemy w spokoju i komforcie wypoczywać. Czasem jednak uniemożliwia to nadmierny hałas. Jego źródłem mogą być zarówno sąsiedzi, którzy akurat robią remont lub zorganizowali imprezę, jak i dalsze otoczenie, np. znajdująca się w sąsiedztwie droga, czy fabryka. Warto wiedzieć, jakie są normy hałasu dopuszczalne w budynku mieszkalnym i co możemy zrobić, kiedy zostają przekroczone.

Prawo budowlane określa normy hałasu, które dopuszczalne są w budynkach mieszkalnych. W celu ich spełnienia stosuje się odpowiednie techniki budowlane, które mają zapobiegać roznoszeniu się uciążliwych dźwięków, ale należy również zadbać, aby nieruchomość zlokalizowana była w miejscu, gdzie w bezpośrednim sąsiedztwie nie będzie na przykład fabryki emitującej hałas uciążliwy dla mieszkańców, czy drogi lub dworca kolejowego, które mogą wywoływać drgania.

Informacje dotyczące norm hałasu w budynkach mieszkalnych zawarte są w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. Dodatkowo rozporządzenie Ministra infrastruktury wskazuje, że budynek mieszkalny zaprojektowany powinien być tak, aby poziom hałasu, na który narażeni będą jego mieszkańcy, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia oraz umożliwiał im pracę, odpoczynek oraz sen w dobrych warunkach. Budując nieruchomość, należy, więc zadbać o odpowiednią izolację akustyczną ścian zewnętrznych oraz wewnętrznych, dachów, okien oraz drzwi.

Zgodnie z obowiązującymi normami dźwięk, który dostaje się do mieszkania, nie powinien przekraczać 40 dB w ciągu dnia oraz 30 dB nocą. Normy te wyższe są w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia sanitarne, np. w kuchni, i wynoszą 45 dB w dzień i 35 dB w nocy. Wyposażenie techniczne budynku może emitować hałas na poziomie 35 dB, inne urządzenia w budynku – 25 dB, a znajdujące się poza budynkiem 40 dB niezależnie od pory. Oprócz norm hałasu określony jest również maksymalny dopuszczalny poziom drgań, które mogą oddziaływać na człowieka – wynosi on 0,8 m/s2.

Hałas w budynku mieszkalnym dzielimy na zewnętrzny i wewnętrzny. Hałas wewnętrzny powstaje w pomieszczeniach i wytwarzany jest przez ludzi, maszyny lub urządzenia. Zaliczyć do niego można dźwięki powodowane przez remont, głośną muzykę, czy krzyk dzieci. Hałas zewnętrzny powstaje poza budynkiem i jego źródłem może być zlokalizowana w pobliżu fabryka lub plac budowy. Aby sprawdzić, czy normy hałasu w mieszkaniu są przekroczone, potrzebny jest miernik poziomu dźwięku z mikrofonem elektrostatycznym. Urządzenie to musi posiadać świadectwo uwierzytelnienia pomiaru drgań. Jeśli wyników badania chcemy użyć, aby podjąć kroki prawne w walce ze źródłem hałasu, warto pomiar zlecić specjalistycznej firmie, która dokona go zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 9612:2009.

Jeśli normy hałasu są przekroczone, można wezwać policję lub straż miejską. Jeśli nadmierny hałas powoduje na przykład plac budowy lub ruchliwa droga, warto zwrócić się do starostwa powiatowego lub wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Można także zgłosić problem do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeśli źródłem hałasu są np. dźwięki instalacji w budynku, ale również zachowanie sąsiadów, takie jak trzaskanie drzwiami, głośno działające radio lub telewizor, czy hałasujące zwierzęta domowe.

Dodaj komentarz