Pośrednicy prognozują wzrosty cen mieszkań

Pośrednicy prognozują wzrosty cen mieszkań

Portal Nieruchomosci-online.pl co kwartał przeprowadza badanie nastrojów rynkowych ekspertów z branży nieruchomości. Z ostatniego badania dotyczącego I kw. 2023 r. wynika, że większość agentów nieruchomości spodziewa się wzrostu cen mieszkań w najbliższych miesiącach.

Opinie pośredników w obrocie nieruchomościami w ankiecie INPON wskazują, że na rynek wraca optymizm. 65 proc. ankietowanych prognozuje wzrost zainteresowania klientów zakupem mieszkania na rynku wtórnym. Wiele wskazuje również na to, że osoby czekające na spadek cen nieruchomości, raczej się go nie doczekają.

Pierwsze trzy miesiące 2023 roku przyniosły ożywienie na rynku mieszkaniowym. Pośrednicy zauważają większą liczbę zapytań ze strony osób poszukujących mieszkania. Spora część klientów, którzy planują zakup nieruchomości z pomocą kredytu hipotecznego, odkłada jednak decyzję o zakupie do początku wakacji, kiedy to w życie ma wejść program Bezpieczny Kredyt 2%. Eksperci są zgodni, że zwiększona liczba zapytań, na razie nie przekłada się na realne zakupy, a ma na celu bardziej rozpoznanie rynku i sprawdzanie cen. W opinii ankietowanych wprowadzenie bezpiecznych kredytów hipotecznych na preferencyjnych warunkach poprawi możliwości zakupowe klientów i pozytywnie wpłynie na popyt.

Zgodnie z przewidywaniami pośredników większe zainteresowanie klientów, które zauważają w I kwartale 2023 roku, może zwiastować sukcesywną poprawę sytuacji na rynku. W ubiegłym roku popyt na mieszkania został zahamowany m.in. przez cykl podwyżek stóp procentowych, drogie kredyty hipoteczne, a także utrudniony do nich dostęp w związku z rekomendacją wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego dotyczącą obliczania przez banki zdolności kredytowej. Obecnie stopy procentowe od kilku już miesięcy pozostaną na stałym poziomie, na rynek wróciła większa stabilizacja, a wymagania KNF w stosunku do potencjalnych kredytobiorców zostały złagodzone. To wszystko powoduje pobudzenie popytu na zakup nieruchomości. Dodatkowo inflacja wciąż jest wysoka, a osoby czekające na obniżki cen nieruchomości, zaczynają rozumieć, że one raczej nie nastąpią, co również zwiększa zainteresowanie zakupem.

Pośrednicy nieruchomości, którzy spodziewają się spadku cen ofertowych najmniejszych mieszkań z rynku wtórnego, stanowią jedynie 11 proc. ankietowanych. 47 proc. badanych twierdzi, że ceny w II kwartale br. pozostaną na niezmienionym poziomie, a blisko 42 proc. prognozuje, że ceny wzrosną. Jeśli chodzi o większe mieszkania, stabilizacji cen spodziewa się 40 proc. pośredników w handlu nieruchomościami, 33 proc. przewiduje, że ceny wzrosną, a 26 proc. przypuszcza, że ceny ofertowe mogą jednak spaść. Wielu ankietowanych podkreśla, że szczególnie narażone na wzrosty cen są mieszkania dwu- i trzypokojowe, a także kawalerki. To nimi najbardziej zainteresowane są osoby czekające na uruchomienie programu Bezpieczny Kredyt 2% i już teraz rezerwują tego typu nieruchomości. Wzmożone zainteresowanie z kolei sprawia, że sprzedający mogą podnosić ceny oferowanych nieruchomości.

Przedstawiciele biur nieruchomości podkreślają, że nie należy spodziewać się powrotu do cen mieszkań sprzed kilku lat. Nie wszyscy klienci chcą to zaakceptować, co często powoduje, że trudno jest pogodzić oczekiwania kupujących i sprzedających co do ostatecznej ceny transakcyjnej.

Dodaj komentarz