Rynek najmu w II kwartale 2023 r. wg raportu Nieruchomosci-online.pl

Rynek najmu w II kwartale 2023 r. wg raportu Nieruchomosci-online.pl

II kw. 2023 r. przyniósł więcej przypadków stabilizacji i obniżek czynszów niż podwyżek. Właściciele nieruchomości coraz częściej obniżali swoje oczekiwania finansowe, choć póki co lokatorzy nie mogli oczekiwać jeszcze spektakularnych promocji.

Rynek najmu w II kw. 2023 r. kontynuował zapoczątkowany w poprzednim kwartale trend obniżek stawek czynszów. Styczeń okazał się pod tym względem przełomowy, kiedy to po okresie stabilizacji wysokich stawek na koniec 2022 r., wraz z początkiem nowego roku zaczęły one chylić się bardziej ku spadkowi. Z najnowszego raportu Nieruchomosci-online.pl wynika, że trend ten utrzymał się dalej w II kw. tego roku. Spadki średnich czynszów dla mieszkań 1- i 2- pokojowych odnotowano w aż 11 na 18 badanych miastach wojewódzkich.

Średnie 4% spadki cenowe

Na rynku kawalerek stawki najmu w II kw. zmalały w Zielonej Górze, Wrocławiu, Szczecinie, Poznaniu, Kielcach, Katowicach i Bydgoszczy. Lokatorzy nie mogli liczyć na wiele, gdyż spadki wahały się w przedziale od 1-4%. W Łodzi natomiast ceny zmalały już o 7%, a w Olsztynie o ok. 5%.

Jak wynika z danych przedstawionych przez Nieruchomosci-online.pl w nieco lepszej sytuacji znalazły się osoby zainteresowane najmem mieszkań 2-pokojowych. Otóż w porównaniu z I kw., w miastach takich jak Opole i Łódź, czynsze zmalały o nawet ok. 9%. Nieco mniejsze, bo średnio 3-4% obniżki zaobserwowano w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Poznaniu, Kielcach i Katowicach.

Po przeciwnej stronie tej skali, z miastami, w których ceny najmów wciąż rosną, znajdują się Białystok, Lublin i Rzeszów, gdzie w II kw. za mieszkanie pokojowe trzeba było zapłacić o 10% więcej niż w I kw. tego roku. Specjaliści zauważają, że bez wątpienia na ten stan rzeczy na wschodzie naszego kraju wpływ miały ostatnie wydarzenia na Białorusi i w konsekwencji napływ obywateli z tego kraju. W segmencie mieszkań 2-pokojowych natomiast największe wzrosty nastąpiły w Gdańsku i Lublinie (po 9%) i Olsztynie (8%).

Na liście znajdują się też miasta, w których stawki czynszów nie uległy żadnym zmianom. W przypadku mieszkań 1-pokojowych ceny pozostały na takim samym poziomie w Krakowie i Gorzowie Wlkp. Natomiast wciąż tyle samo za nieruchomości 2-pokojowe zapłacimy w Szczecinie, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie.

Stabilizacja popytu    

Popyt na rynku najmu w II kw. 2023 r. utrzymał się na podobnym poziomie tego z I kw. Jak wskazuje portal Nieruchomosci-online.pl, w okresie od marca do czerwca, odnotował on jedynie 2% wzrost w liczbie kontaktów z ogłoszeniodawcami.

Gdy jednak dane z II kw. br. zestawimy z analogicznym okresem w roku ubiegłym, to widać już spadek popytu o 35%. Choć należy dodać, iż II kw. 2022 r. był szczególny ze względu na liczbę przybywających do Polski uchodźców z Ukrainy i ich potrzeby mieszkaniowe.

Specjaliści zwracają uwagę, że obecne zainteresowanie ofertami najmu na portalu i tak jest wyraźnie większe, bo o aż 25% niż w podobnym okresie w 2021 r., czyli jeszcze przed wybuchem wojny za naszą wschodnią granicą.

Dodaj komentarz