Ceny mieszkań i stawki najmu wg danych Eurostatu

Ceny mieszkań i stawki najmu wg danych Eurostatu

Jak przez ostatnie 10 lat zmieniały się ceny mieszkań i stawki najmu w UE? Wzrost cen czynszów i lokali najczęściej szedł w parze. Z analizy stawek rynkowych wynika, że w okresie od początku 2010 r. do końca pierwszego półrocza 2011 r. ceny mieszkań i kwoty czynszów za najem rosły w UE w zbliżonym tempie. Od drugiego półrocza 2011 roku pomiędzy stawkami można było zauważyć coraz większe różnice. Czynsze za najem niezmiennie rosły aż do czwartego kwartału 2020 r., z kolei ceny mieszkań mocno się wahały.

Po załamaniu rynku i związanymi z nimi mocnymi obniżkami cen mieszkań pomiędzy drugim kwartałem 2011 r., a pierwszym kwartałem 2013 r. ich późniejsze ceny (do końca 2014 r.) pozostawały na podobnym poziomie. Ich gwałtowny wzrost można było zauważyć wraz z początkiem 2015 r, od kiedy ceny mieszkań wzrastały dużo szybciej niż wysokość czynszów. Od I kwartału 2010 r. do IV kwartału 2020 r. wysokość czynszów w całej Unii Europejskiej wzrosła o 14,9 proc., natomiast ceny lokali – o 28,6 proc.

Wzrost cen mieszkań większy niż czynszów

Jeśli porównać ostatni kwartał 2020 r. z analogicznym kwartałem 2010 r., to większy wzrost cen lokali mieszkalnych niż czynszów zauważalny był w 18 państwach UE. Z kolei ceny nieruchomości mieszkalnych wzrosły w tym samym okresie aż w 23 państwach członkowskich. Mieszkania najbardziej podrożały w Estonii (+ 112,8 proc.), Luksemburgu (+ 99,8 proc.), na Węgrzech (+ 90,6 proc.), na Łotwie (+ 85,6 proc.) i Austrii (+ 81,4 proc.). Co ciekawe, powyższy trend nie dotyczył wszystkich krajów. Wyjątek stanowiły cztery kraje, w których ceny mieszkań spadły: Grecja (-28,1 proc.), Włochy (-15,2 proc.), Hiszpania (-5,2 proc.) i Cypr (-3,4 proc.).

Stawki czynszów też w górę

Z kolei jeśli chodzi o czynsze, to kwoty również poszły w górę, jednak na podstawie innego wzorca niż ceny mieszkań. Pomiędzy czwartym kwartałem 2010 r. a tym samym okresem w 2020 r., kwoty czynszu wzrosły w 25 państwach UE i spadły jedynie w dwóch. Najwyższy wzrost można było zauważyć w Estonii (+ 143,5 proc.), na Litwie (+ 109,2 proc.) i w Irlandii (+ 61,8 proc.), z kolei ceny czynszów najbardziej spadły w Grecji (-25,2 proc.) i na Cyprze (-4,1 proc.).

W Polsce w powyższym okresie wzrost cen lokali mieszkalnych oraz czynszów osiągnął bardzo podobny poziom.

Dodaj komentarz