Dlaczego nie warto oszczędzać na polisach mieszkaniowych?

Dlaczego nie warto oszczędzać na polisach mieszkaniowych?

Dobrze dobrane ubezpieczenie nieruchomości uchroni nas przed negatywnymi skutkami zdarzeń losowych takich jak pożar czy zalanie. Zabezpieczy również nasz majątek przed kradzieżą lub zniszczeniem. Biorąc pod uwagę nasze bezpieczeństwo w przypadku ewentualnej szkody, oszczędzanie na polisie lub zaniżanie sumy ubezpieczenia nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Ubezpieczenie mieszkania może być wymagane w przypadku, gry nieruchomość jest kredytowana, jednak zazwyczaj nie jest obowiązkowe. Trzeba jednak mieć na uwadze, że dobra polisa może nam się bardzo przydać w sytuacjach, których nie możemy przewidzieć. Każde ubezpieczenie nieruchomości powinno zabezpieczać:

  • mury – środki z polisy pomogą nam odtworzyć nieruchomość, która mogą ulec uszkodzeniu lub całkowitemu zniszczeniu np. wskutek pożaru, lub zalania,
  • elementy stałe, czyli drzwi, okna, podłogi, czy instalacje – w przypadku zniszczenia z polisy ubezpieczeniowej dostaniemy środki, które umożliwią nam doprowadzenie nieruchomości do stanu sprzed zdarzenia,
  • wyposażenie mieszkania – ubezpieczenie umożliwi nam naprawę lub zakup nowego sprzętu o podobnej wartości.

Dlaczego nie należy zaniżać sumy ubezpieczenia?

Aby polisa ubezpieczenia nieruchomości spełniła swoją funkcję, musi być zawarta na precyzyjnie skalkulowaną sumę ubezpieczenia. To ona stanowi górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, ale również wpływa na cenę polisy.

Suma ubezpieczenia powinna być dostosowana do aktualnej wartości nieruchomości, uwzględniając elementy stałe i zgromadzone w mieszkaniu ruchomości.

Jeśli suma ubezpieczenia będzie zbyt niska, odszkodowanie nie zrekompensuje wszystkich poniesionych strat. Kilkadziesiąt tysięcy różnicy w przypadku sumy ubezpieczenia, to wzrost rocznej składki zaledwie o kilkadziesiąt złotych. Zaniżanie sumy ubezpieczenia może mieć fatalne skutki w przypadku zdarzenia losowego.

Z drugiej strony zbyt wysoka suma przełoży się na wyższą składkę, ale nie spowoduje wypłaty ponad kwotę, która nam się należy ze względu na wystąpienie szkody. Należy pamiętać, że środki z polisy mają nam zrekompensować poniesioną stratę, ale nie mogą przyczyniać się do naszego wzbogacenia. To znaczy, że ubezpieczyciel nie wypłaci nam wyższego odszkodowania, jeśli realna wartość mieszkania będzie niższa niż wskazana na polisie.

Dlaczego nie warto rezygnować z dodatkowych wariantów do polisy?

W opcji dodatkowej do ubezpieczenia nieruchomości często dostajemy możliwość zawarcia ubezpieczenie OC, które obejmuje nas, jak i naszą rodzinę. Z takiego ubezpieczenia możemy np. pokryć szkody wyrządzone przez nasze dziecko. Koszt ubezpieczenie to kilkadziesiąt złotych rocznie.

Ciekawym i niezmiernie przydatnym wariantem jest opcja assistance. W zależności od wybranej opcji polisa może obejmować pomoc prawną, pomoc specjalisty (hydraulika, elektryka, ślusarza, informatyka itp.), lub pomoc medyczną.

W ramach takiego ubezpieczenia możemy skorzystać z darmowej pomocy w przypadku awarii instalacji w domu, zgubienia kluczy do mieszkania lub awarii urządzeń domowych. Assistance medyczny zapewnia szybką pomoc lekarza lub pielęgniarki w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku.

Pakiet assistance wykupiony wraz z polisą nieruchomości to koszt od kilkudziesięciu do kilkuset złotych w zależności od wariantu. Pozwoli nam nawet kilka razy w roku korzystać z pomocy specjalistów, a wartość zrealizowanych w ten sposób usług kilkukrotnie przewyższa wysokość składki.

Dodaj komentarz