Dodatek mieszkaniowy – dla kogo?

Dodatek mieszkaniowy – dla kogo?

Dodatek mieszkaniowy to realna pomoc dla rodzin, które mają kłopoty z opłaceniem wszystkich bieżących rachunków związanych z mieszkaniem. O tego typu wsparcie mogą starać się zarówno właściciele zajmowanej nieruchomości, jak i najemcy. Aby móc skorzystać z dodatku, trzeba spełnić bardzo konkretne warunki. Pierwszy z nich to uregulowana sytuacja mieszkaniowa, czyli prawo własności, umowa najmu lub inny tego typu dokument. Jakie są pozostałe kryteria dla starających się o dodatek? Sprawdźmy. 

Najważniejsze informacje o dodatku mieszkaniowym

Ustawa gwarantująca wydawanie dodatków mieszkaniowych określa kryteria, jakie muszą spełniać wnioski o taką pomoc. Prócz wspomnianej już jasnej sytuacji mieszkaniowej, trzeba zajmować mieszkanie o powierzchni, jaka określona jest w prawie oraz spełniać konkretne warunki dochodowe. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie ważna, ponieważ dodatek ma być wsparciem dla najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych. Abyśmy mogli ubiegać się o pieniądze, nasz dochód z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie może być wyższy niż 40% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku singli i 30%, gdy mowa o rodzinach. W praktyce oznacza to, że w 2023 aby mieć szansę na wsparcie, dochód na osobę nie może być wyższy niż 2538,46 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1903,85 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Jak mówiliśmy na wstępie, zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych obejmują też limity powierzchni zajmowanych lokali. Kluczowe w tym jest pojęcie powierzchni normatywnej, które dokładnie określa ustawa. Wyliczenia dotyczące konkretnych mieszkań zależą między innymi od liczby lokatorów. Dodatek mają jednak szansę dostać również właściciele lub najemcy mieszkań, których metraż przekracza powierzchnię normatywną. Konkretnych wskazówek dotyczących naszej sytuacji może udzielić nam najbliższy Urząd Gminy. Wiadomo, że beneficjenci mogą otrzymać dodatkowe środki na utrzymanie mieszkania, gdy ich dochód jest odpowiednio niski i to kryterium uważane jest za kluczowe.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Wysokość dodatku mieszkaniowego to różnica między wydatkami na normatywną powierzchnię użytkową mieszkania a wysokością realnych kosztów jego utrzymania. Można wliczyć w nie czynsz, opłaty eksploatacyjne oraz opłaty za energię, wodę czy prąd. Co ważne, wniosek o dodatek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej, do którego jesteśmy przypisani rejonowo. Aby dobrze przygotować się do spotkania z urzędnikiem, warto zabrać ze sobą nie tylko wypełniony wniosek, ale również dokumenty związane z lokalem i jego opłatami. 

Oczywiście nie wszystkie wnioski, które trafiają do ośrodka, są rozpatrywane pozytywnie. Od decyzji odmownej przysługuje nam jednak odwołanie, które możemy złożyć w ciągu 14 dni od otrzymania pisma z odpowiedzią na nasz wniosek. Należy również pamiętać, że dodatek można stracić z chwilą, gdy sytuacja materialna naszego gospodarstwa domowego ulegnie poprawie. Dodatek zwykle przyznawany jest czasowo na okres od miesiąca do trzech. Aby ubiegać się o kolejny, należy dostarczyć do urzędu aktualną dokumentację. 

Dodaj komentarz