Rozbiórka budynku – co z podatkiem od nieruchomości?

Rozbiórka budynku – co z podatkiem od nieruchomości?

Osoby będące właścicielami nieruchomości muszą regularnie uiszczać z tego tytułu podatek. Obowiązek ten wynika z prawa własności gruntu lub budynku, co jednak w sytuacji, gdy budynek zostanie rozebrany?

Podatek od nieruchomości jest daniną publicznoprawną, którą trzeba opłacać od posiadanych gruntów, budynków lub ich części. Dotyczy to zarówno nieruchomości prywatnych, jak i takich związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami są w tym wypadku osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, w tym również spółki nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, a także posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych. Wysokość podatku zależy od powierzchni działki lub powierzchnia użytkowej budynku. Wysokość zobowiązania ustala właściwy organ w formie decyzji administracyjnej.

Z różnych powodów czasami właściciele budynków decydują się na ich rozbiórkę. W takim wypadku kwestia płacenia od niego podatku nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Sama bowiem rozbiórka nie powoduje od razu, że obowiązek ten wygasa. Aby tak się stało, właściciel nieruchomości musi zgłosić ten fakt temu samemu organowi, który ustalił wysokość daniny. Obowiązek zapłaty podatku wygaśnie w ciągu miesiąca od dnia rozbiórki.

Rozbiórka budynku jest jednak bardzo złożonym procesem, który może trwać wiele miesięcy, a w przypadku dużych, skomplikowanych budynków, czy też takich położonych w trudno dostępnych dla ciężkiego sprzętu miejscach, nawet dłużej. To może nastręczać trudności w ustaleniu tego, kiedy budynek należy uznać za rozebrany, a tym samym, kiedy zgłosić jego rozbiórkę, by zaprzestać płacenia podatku. Interpretacje i orzeczenia sądów są w tym wypadku różne. Istnieją takie, które uznają, że obowiązek podatkowy może zniknąć jeszcze w trakcie trwania prac rozbiórkowych. Obowiązek zapłaty podatku jest bowiem nierozerwalnie związany z istnieniem budynku. Zgodnie natomiast z definicją budynku z ustawy Prawo budowlane, budynkiem jest obiekt trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Gdy rozpocznie się rozbiórka, a któryś z tych elementów zostanie usunięty, pozostałej części nie należy już traktować jako budynek, który w tym momencie przestaje istnieć. Urzędy mogą mieć jednak własną interpretację i uznać, że zgłoszenia rozebrania budynku powinno się dokonać po faktycznym rozebraniu dachu, ścian, fundamentów i oczyszczeniu terenu.

Jednak podatnik, któremu zależy na jak najszybszym zaprzestaniu płacenia podatku za budynek, z którego i tak już przecież nie korzysta, powinien więc być gotowy na ewentualny spór. A w razie potrzeby podeprzeć się wyrokami sądów powszechnych.

Dodaj komentarz