Więcej nieruchomości za gotówkę – wnioski z raportu INPON

Więcej nieruchomości za gotówkę – wnioski z raportu INPON

Przedstawiamy dane z raportu stworzonego na podstawie ogólnopolskiego badania nastrojów pośredników obrotu nieruchomościami w III kwartale 2022 roku, zrealizowanego przez portal Nieruchomosci-online.pl i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Wynika z niego, że przeważająca liczba transakcji kupna-sprzedaży z 2022 roku względem tych zawartych w 2021 roku kończyła się płatnością w formie gotówkowej.

Zdaniem 72 proc. ankietowanych pośredników wzrost udziału gotówki w zakupach nieruchomości dotyczył kawalerek, zaś 63 proc. respondentów zaobserwowało tę samą tendencję w przypadku większych mieszkań. W kwestii działek budowlanych oraz domów 50 proc. uczestników badania odnotowało więcej transakcji gotówkowych, a w grupie budynków i nieruchomości użytkowych przeważały odpowiedzi, w których wskazano umiarkowane zmiany lub ich brak w zestawieniu z 2021 rokiem.

Taki obrót sytuacji, gdzie znaczna część transakcji kupna nieruchomości kończy się płatnością z własnych zasobów pieniężnych bez posiłkowania się kredytem, jest pokłosiem wielu różnych czynników. Do głównych zaliczają się przede wszystkim: permanentnie podwyższane przez NBP stopy procentowe, polityka kredytowa i depozytowa podmiotów bankowych, rosnąca inflacja, niepewność spowodowana ciągle zmieniającą się sytuacją gospodarczą i geopolityczną. Wszystkie powyższe aspekty przyczyniają się m.in. do chęci lokowania swoich oszczędności w nieruchomościach, które wydają się odporne na inflację.

Według raportu INPON najwięcej sprzedaży gotówkowych dotyczyło kawalerek i działek budowlanych i to właśnie w tych dwóch segmentach ankietowani pośrednicy przyznali, że 80 proc. pośród transakcji, w jakich uczestniczyli, zostało opłaconych gotówką, bez potrzeby kredytowania się. Niewiele mniej, bo 40 proc. respondentów wskazało, że takich sprzedaży jest u nich powyżej 80 proc., jeśli chodzi o większe mieszkania. Zdecydowanie mniej transakcji kupna-sprzedaży miało miejsce w kontekście domów i budynków użytkowych, gdzie około 30 proc. pośredników uznało, że płatność gotówką stanowi więcej niż 80 proc. wszystkich sprzedaży.

Dodaj komentarz